Prince/Princess

Trở thành Prince/Princess

Bạn sẽ trở thành Prince/Princess chỉ sau 10 lần lưu trú
Tham gia ngay


Bắt đầu nhận được nhiều ưu đãi hơn

Giá ưu đãi

Tiết kiệm 10% so với giá gốc

Giờ trả phòng

Trả phòng trễ hơn 1 giờ

Điểm tích lũy

Thêm 5% điểm tích lũy


Khám phá toàn bộ đặc quyền của Prince/Princess

Cashback  (Điểm thưởng)

Room: 5%
Hotel and Beverage Outlets: 10%
La Serina Seafood Restaurant: 10%
IMPERIAL Spa Treatment: 10%
Laundry usage charge: 15%

Special Room Rate (Giá Ưu Đãi)


VND 2.270.000 ++

Late Check Out  (Trả Phòng Trễ )Subject to Availability (tùy thuộc vào tình trạng phòng)
13:00

Extra Bonus  (Ưu đãi đặc biệt)

01 Complimentary Room at Deluxe Room  (01 Phòng miễn phí)

Room Upgrade (Nâng cấp hạng phòng)

Next Room Category  (Nâng cấp hạng phòng kế tiếp)

Co mplimentary Massage (Miễn phí massage)

Four (4) vouchers per year 30 minutes Foot Massage  (Miễn phí 4 (bốn) voucher 30 phút Massage Chân)

Đẳng cấp tiếp theo: King/Queen

Lưu trú từ 20 đêm trở lên để trở thành King/Queen
Giá ưu đãi tốt hơn, Giờ trả phòng dài hơn, tích lũy nhiều điểm hơn!!!

Xem đặc quyền của King/Queen >