ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Điều khoản sử dụng và các quyền lợi đi kèm

1. Terms and Benefits/ Điều khoản & Quyền Lợi 

The Card Holder shall make the booking directly to Reservation with the settlement under his/her account payment. Therefore, all the booking subject to room availability.
Áp dụng khi Chủ Thẻ đặt phòng và thanh toán với bộ phận Đặt phòng của khách sạn. Tất cả đặt giữ chỗ tùy thuộc vào tình trạng phòng trống của khách sạn.

The percentage credit point calculation based on revenue consumption before 10% Government Tax  & 5% Service Charge.
Điểm tín dụng được tính dựa trên phần doanh thu trước 10% thuế và 05% phí dịch vụ

The Credit bonus point is not able to exchange as a Cash Value. 
Điểm tích lũy tín dụng không thể quy đổi thành tiền mặt.

2.  Room/ Phòng lưu trú

Royal Membership Benefits cannot be combined with other promotion and discounts.
Những quyền lợi dành cho Khách Hàng Thân Thiết không được kết hơp với các chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá khác đang diễn ra.

An early check in & late check outs are subject to availability
Thời gian nhận phòng và trả phòng sẽ phụ thuộc vào tình trạng phòng

Room Upgrade are subject to availability
Chính sách nâng cấp hạng phòng sẽ  phụ thuộc vào tình trạng phòng

Surcharge (if any) in regards to extra bed for extra adult, additional breakfast and others will be applied as current hotel policy.
Các phụ thu khác (nếu có) như: giường phụ, ăn sáng,… sẽ áp dụng theo chính sách của khách sạn

3.  Food & Beverage/ Dịch vụ Ẩm thực

The Royal Membership Card must be presented to beneficiate from any food and beverage discount  before presented the bill to the guest.
Khách hàng thân thiết phải xuất trình thẻ trước khi xuất hóa đơn để được giảm giá các dịch vụ ăn uống.

Per one dine-in table must not be exceed 10 Guests and per maximum 1 table only.
Áp dụng cho dịch vụ ăn uống không quá 10 khách và không quá 1 bàn cho một lần đặt.

4.  Laundry/ Giặt ủi

Credit Bonus Program is only applicable for Royal Membership card holder in house.
Chương trình chỉ áp dụng dành cho chủ thẻ đang lưu trú tại khách sạn.